Külgaknad ja katuseluuk

Katuseluugi kasutamine*

Uuendatud 11/9/2020

Katuseluugi kasutamine*

Katusele paigutatud juhtnupuga kasutamisel avaneb katuseluuk esmalt mugavusasendisse.

Õhutusasendi valimisel tõuseb katuseluugi tagumine serv üles.

Hoiatus

Lapsed, muud autos viibijad ja esemed võivad liikuvate osade vahele kinni jääda.

  • Akende liikumist tuleb kogu aeg jälgida.
  • Ärge lubage lastel nuppudega mängida.
  • Ärge kunagi jätke lapsi üksi autosse.
  • Lülitage elektriakende vool alati välja: seadke auto elektrisüsteem süüteasendisse 0 ja võtke võti kaasa, kui autost lahkute.
  • Ärge kunagi pange läbi akende objekte ega kehaosi, isegi siis, kui auto elektrisüsteem on täielikult lahti ühendatud.

Oluline

  • Kui olete katusele pakiraami paigaldanud, ärge katuseluuki avage.
  • Ärge asetage katuseluugile raskeid esemeid.

Oluline

  • Enne katuseluugi avamist eemaldage jää ja lumi. Kange hoolt selle eest, et te ei kriimustaks pindu ega kahjustaks ribasid.
  • Ärge kasutage katuseluuki, kui see on kinni jäätunud.
P5-1617-Panorama roof - switch
Avamine, käsitsi
Avamine, automaatne
Sulgemine, käsitsi
Sulgemine, automaatne

Katuseluugi liikumine lõpeb käsitsi kasutamise korral juhtnupu vabastamisel või mugavusasendi või maksimaalse avatud/suletud asendi saavutamisel. Liikumine peatub ka siis, kui juhtnuppu katuseluugi liikumise ajal uuesti vajutatakse.

Katuseluugi ja päikesesirmi kasutamiseks peab auto elektrisüsteem olema süüteasendis I või II.

Seda võib juhtida ka kaugjuhtimispuldi või ukselingi võtmeta avamise* funktsiooniga.

Hoiatus

Jälgige, et akende kaugjuhtimispuldiga sulgemise või võtmevaba käepidemega avamise* korral ei tekiks laste või teiste kaassõitjate muljumise ohtu.

Oluline

Veenduge, et katuseluuk sulgub korralikult.

Käsitsi käitamine

Katuseluugi avamine: käsitsi käitamiseks vajutage juhtelement tagumisse asendisse. Katuseluuk jõuab esimesena mugavusasendisseMugavisasendiks nimetatakse katuseluugi asendit, kus tuulemüra ja resonants on ka sõidu ajal võimalikult madalad.. Maksimumasendise avamiseks vajutage juhtnuppu teist korda tahapoole.

Sulgege katuseluuk korrates eelnevat protseduuri vastupidises järjekorras - vajutage juhtnuppu ette-/allapoole, käsitsi sulgemise asendi suunas.

Automaatne käitamine

Katuseluugi avamine: automaatseks käitamiseks vajutage juhtnupp tagumisse asendisse. Katuseluuk jõuab esimesena mugavusasendisseMugavisasendiks nimetatakse katuseluugi asendit, kus tuulemüra ja resonants on ka sõidu ajal võimalikult madalad.. Maksimaalsesse asendisse avamiseks vajutage juhtnuppu teist korda tahapoole (automaatse avamise asendisse) ja vabastage nupp.

Sulgege katuseluuk korrates eelnevat protseduuri vastupidises järjekorras - vajutage juhtnuppu ette-/allapoole, automaatse sulgemise asendi suunas.

Katuseluuk ei jää sulgemisel pidama sobivasse asendisse.

Märkus

Akende liigutamine ei pruugi madalate temperatuuride korral võimalik olla.

Õhutusasend

P5-1507-Tilt opening/closing roof

Õhutusasend, tagumises servas vertikaalselt.

Avamiseks vajutage juhtnuppu ülespoole.
Sulgemiseks vajutage juhtnuppu ette-/allapoole.

Õhutusasendi valimisel tõuseb katuseluugi tagumine serv üles.

Päikesekaitse

Katuseluugil on käsitsi liigutatav, lükatav sisemine päikesesirm. Päikesekaitse nihkub katuseluugi avamisel automaatselt tagasi. Haarake käepidemest ja lükake päikesesirm selle sulgemiseks ettepoole.


Kas sellest oli abi?