City Safety

City Safety teated

Uuendatud 11/9/2020

City Safety teated

Juhiekraanil võidakse kuvada rakendust City Safety puudutavad teated. Allpool on toodud mõned näited.

Teade

Spetsifikatsioon

City Safety

Autom. sekkumine

Kui rakendus City Safety pidurdab või on teinud automaatse pidurduse, kuvatakse juhile mitu erinevat sümbolit koos tekstisõnumiga.

City Safety

Vähendatud funkts Vajab hooldust

Süsteem ei tööta korrapäraselt. Võtke ühendust teenindusegaSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..

Tekstteate kustutamiseks vajutage lühidalt rooli parempoolse klahvistiku keskel olevat klahvi .

Kui teade ei kao, võtke ühendust teenindusegaSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..


Kas sellest oli abi?