Connected Safety

Connected Safety aktiveerimine ja desaktiveerimine

Uuendatud 11/9/2020

Connected Safety aktiveerimine ja desaktiveerimine

Funktsioon Connected Safety tuleb aktiveerida, et see saaks teeoludega seotud teavet teiste sõidukitega jagada. Kui te ei soovi teavet jagada, võib funktsiooni välja lülitada.

P5-1617-Connected Safety symbol On/Off

Sisse- või väljalülitamiseks kasutage keskekraani ülavaates olevat seda nuppu.

  • Nupu tuli põleb – funktsioon on sisse lülitatud.
  • Nupu tuli on kustunud – funktsioon on välja lülitatud.

Kui funktsioon on aktiveeritud, peab juht enne internetiühenduseInterneti kasutamisel edastatakse andmeid (andmeliiklus), mille eest võidakse küsida lisatasu. loomist kinnitama ekraanil kuvatud spetsiaalsed tingimused. Näiteks peab juht nõustuma, et tema mobiiltelefoni kaudu saadetakse autost andmeid.

Interneti-ühenduse puudumine ei takista juhi teavitamist libeda teelõigu tuvastamisel. Funktsiooni Connected Safety täielikuks tööks peab auto olema ühendatud Internetiga.


Kas sellest oli abi?