Cross Traffic Alert

Funktsiooni Cross Traffic Alert* aktiveerimine ja desaktiveerimine

Uuendatud 11/9/2020

Funktsiooni Cross Traffic Alert* aktiveerimine ja desaktiveerimine

Juht võib funktsiooni Cross Traffic Alert (CTA) välja lülitada.

P5-1507-Cross Traffic Alert symbol

Sisse- või väljalülitamiseks kasutage keskekraani ülavaates olevat seda nuppu.

  • Nupu tuli põleb – funktsioon on sisse lülitatud.
  • Nupu tuli on kustunud – funktsioon on välja lülitatud.

Funktsioon aktiveeritakse mootori käivitamisel automaatselt.


Kas sellest oli abi?