Cross Traffic Alert

Teated Cross Traffic Alert* jaoks

Uuendatud 11/9/2020

Teated Cross Traffic Alert* jaoks

Juhiekraanil võidakse kuvada funktsiooni Cross Traffic Alert (CTA) puudutavad teated. Allpool on toodud mõned näited.

Teade

Spetsifikatsioon

Pimeala andur

Vajab hooldust

Süsteem ei tööta korrapäraselt. Võtke ühendust teenindusegaSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..

Pimeala süst. väljas

Ühendati haagis

Kuna auto elektrisüsteemi ühendati haagis, on BLISBlind Spot Information System ja CTA välja lülitatud.

Tekstteate kustutamiseks vajutage lühidalt rooli parempoolse klahvistiku keskel olevat klahvi .

Kui teade püsib, võtke ühendust töökojaga - soovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.


Kas sellest oli abi?