Driver Alert Control

Driver Alert Control aktiveerimine ja desaktiveerimine

Uuendatud 11/9/2020

Driver Alert Control aktiveerimine ja desaktiveerimine

Funktsiooni Driver Alert Control (DAC) saab sisse või välja lülitada.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Valige My CarIntelliSafeDriver Alert.

Valige või tühistage valik Tähelepanu hoiatus funktsiooni aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks.


Kas sellest oli abi?