Elektrooniline stabiilsuskontroll

Elektroonilise stabiilsusabisüsteemi sümbolid ja teated

Uuendatud 11/9/2020

Elektroonilise stabiilsusabisüsteemi sümbolid ja teated

Juhiekraanil võidakse kuvada elektroonilist stabiilsuskontrolli (ESCElectronic Stability Control) puudutavaid sümboleid ja teateid. Allpool on toodud mõned näited.

Tähis

Teade

Spetsifikatsioon

P5-1507-Symbol-ESC 19x19

Põleb püsivalt ligikaudu 2 sekundit

Süsteemi kontroll pärast mootori käivitamist.

P5-1507-Symbol-ESC 19x19

Vilgub

Süsteem on aktiveeritud.

P5-1946-Electronic Stability Control in Sport Mode

Lamp põleb pidevalt

Sportrežiim on aktiveeritud. MÄRKUS. Süsteemi selles režiimis ei inaktiveerida – selle jõudlust vähendatakse osaliselt.

P5-1507-Symbol-ESC 19x19

ESC

Ajutiselt välja lülitatud

Süsteem on piduri liigse temperatuuri tõttu ajutiselt välja lülitatud. Süsteem rakendub automaatselt, kui pidurid on maha jahtunud.

P5-1507-Symbol-ESC 19x19

ESC

Vajab hooldust

Süsteem on välja lülitunud. Peatage auto ohutus kohas, lülitage mootor välja ja käivitage uuesti.

Tekstteate kustutamiseks vajutage lühidalt rooli parempoolse klahvistiku keskel olevat klahvi .

Kui teade püsib, võtke ühendust töökojaga - soovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.


Kas sellest oli abi?