Kaamera ja radariseade

Kaamera ja radariüksuste piirangud

Uuendatud 11/9/2020

Kaamera ja radariüksuste piirangud

Kaameral ja radaril on teatud piirangud – need omakorda piiravad neid funktsioone, mis üksusi kasutavad. Juht peab olema teadlik järgmistest piirangutest.

Tavapiirangud kaamerale ja radarile

Blokeeritud üksus

Ärge asetage, pistke ega paigaldage midagi kaamera ja radariüksuste ette ega ümber – see võib kaamera- ja radaripõhiseid funktsioone häirida. Selle tulemuseks võib olla funktsioonide väljalülitumine, töövõime vähenemine või vale reageering.

Kõrge temperatuur

Kaamera ja radari võib väga kõrge temperatuuri juures pärast mootori käivitamist ajutiselt u 15 minutiks välja lülitada, et kaitsta üksuse elektroonikaseadmeid. Üksused käivituvad automaatselt uuesti, kui temperatuur on piisavalt langenud.

Kahjustatud esiklaas

Alljärgnevad reeglid kehtivad ka siis, kui kaamera või radar on paigutatud tuuleklaasile:

 • Kui üksuse ees on kriimustus, pragu või kivitäke suurusega vähemalt u. 0,5 × 3,0 mm (0,02 × 0,12 tolli), siis tuleb tuuleklaasi asendamiseks võtta ühendust remonditöökojaga

  Soovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.

  .
 • Volvo ei soovita üksuse ette jäävate pragude, kriimustuste ja kivitäkete parandamist – selle asemel tuleks terve tuuleklaas välja vahetada.
 • Enne tuuleklaasi asendamist võtke ühendust remonditöökojaga

  Soovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.

  ja veenduge, et paigaldamiseks tellitakse õige tuuleklaas.
 • Tuuleklaasi asendamisel tuleb paigaldada sama tüüpi tuuleklaasipuhastid või Volvo heakskiiduga tuuleklaasipuhastid.
 • Tuuleklaasi asendamisel tuleb kaamerat ja radariüksust töökojas uuesti kalibreerida

  Soovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.

  , et tagada kõigi kaamera ja radaripõhiste süsteemide tõrgeteta töö.

Märkus

Vahetamata jätmine võib halvendada kaamerat ja/või radariüksusi kasutavate juhi abisüsteemide tööd. Selle tulemuseks võib olla funktsioonide väljalülitumine, töövõime vähenemine või vale reageering.

Täiendavad piirangud radarile

Liikumiskiirus

Kui eessõitja kiirus erineb teie auto kiirusest märkimisväärselt, siis väheneb oluliselt radariüksuse võime eessõitjat tuvastada.

Piiratud vaateväli

Radaril on piiratud vaateväli. Mõnes olukorras teist sõidukit ei tuvastata või tuvastatakse eeldatust hiljem.

P5-1507-Adaptie Cruise Control, radar sensor field of vision

Radari vaateväli

Mõnikord ei suuda radar avastada väga lähedal olevaid sõidukeid, nt auto ja eesoleva sõiduki vahele sõitvat sõidukit.
Väikeseid sõidukeid, nt mootorrattaid, ega sõidukeid, mis ei sõida sõiduraja keskel, võidakse mitte avastada.
Kurvides võib radar avastada plaanitust erineva sõiduki või kaotada avastatud sõiduki silmist.

Madalad haagised

P5-1507-Adaptiver Cruise Control, radar limitations when towing

Radari varju jäävad madalad haagised

Madala haagise tuvastamine võib olla raske või ei pruugi üldse õnnestuda – seetõttu peab juht kohanduva püsikiirushoidja* või funktsiooni Pilot Assist* kasutamisel olema madala haagise taga sõites eriti ettevaatlik.

Täiendavad piirangud kaamera jaoks

Piiratud nähtavus

Nii nagu inimsilm, on ka kaamera võimekus piiratud, nt võib see halvemini näha tugevas lume- või vihmasajus, tihedas udus või tugevates liivatormides ja lumetuisus. Sellistes tingimustes võivad kaamerast sõltuvate süsteemide funktsioonid töötada suurte piirangutega või ajutiselt välja lülituda.

Tugev vastutulev valgus, sõiduteel tekkiv peegeldus, teepinnal olev lumi või jää, porine tee või ebaselge teemärgistus võivad kaamera funktsioneerimist sõidutee jälgimisel ning jalakäijate, jalgratturite, ulukite ja teiste sõidukite tuvastamisel oluliselt vähendada.

Auto taha paigaldatud jalgrattaraam või muud lisatarvikud võivad kaamera vaatevälja piirata.

Täiendavad piirangud parkimisabi kaamera* jaoks

Pimedad alad

P5-1617-Park Assist Camera 360, all camera views

Kaamerate vaateväljade vahele jäävad nn pimenurgad.

Parkimisabi kaamera 360°* vaateväljas võivad objektid/takistused "kaduda" individuaalsete kaamerate vaateväljade vahelisse alasse.

Hoiatus

Pöörake tähelepanu võimalusele, et isegi kui tundub, et varjatud on ainult võrdlemisi väike osa pildist, võib peidus olla võrdlemisi suur osa. Seetõttu võib takistus jääda märkamata, kuni auto on sellele väga lähedal.

Valgustingimused

Kaamerapilti reguleeritakse automaatselt vastavalt valgustingimustele. Seetõttu võib pildi eredus ja kvaliteet veidi erineda. Vähene valgus võib pildikvaliteeti halvendada.


Kas sellest oli abi?