Kiirusehoidik

Püsikiirusehoidja ooterežiim

Uuendatud 11/9/2020

Püsikiirusehoidja ooterežiim

Kiiruspiiraja (CCCruise Control) saab välja lülitada ja ooterežiimi seada. See võib toimuda automaatselt või juhi kaasabil.

Ooterežiim tähendab, et funktsioon valitakse juhiekraanil, aga seda ei aktiveerita. Juhiekraanil olev sümbol kustub ja püsikiirusehoidja ei reguleeri kiirust.

Ooterežiim juhi sekkumisel

Püsikiirusehoidja inaktiveeritakse ja seatakse ooterežiimi, kui juhtub järgmine:

  • juht vajutab pidurit;
  • käigukang liigutatakse asendisse N;
  • juht kasutab salvestatud kiirusest suuremat kiirust rohkem kui 1 minuti vältel;

Juht peab siis ise kiirust reguleerima.

Sõidukiiruse ajutine suurendamine näiteks möödasõiduks ei mõjuta püsikiirushoidiku seadeid – viimati salvestatud sõidukiirus taastub, kui gaasipedaal vabastatakse.

Automaatne ooterežiim

Automaatse ooterežiimi aktiveerimine võib tuleneda ühest alltoodud põhjustest:

  • Rattad kaotavad veojõu.
  • Mootori pöörete arv on liiga madal/kõrge.
  • Pidurite temperatuur on liiga kõrge.
  • Kiirus langeb alla 30 km/h (20 mph).

Juht peab siis ise kiirust reguleerima.


Kas sellest oli abi?