Kiirusehoidiku funktsioonid

Püsikiirusehoidja funktsioonide desaktiveerimine

Uuendatud 10/4/2021

Püsikiirusehoidja funktsioonide desaktiveerimine

Püsikiirusehoidja funktsioonide desaktiveerimiseks kasutage roolil asuvat nuppu. Seejärel lülitub funktsioon ooterežiimile. See kehtib kiirusepiiraja (SLSpeed Limiter), automaatse kiirusepiiraja (ASLAutomatic Speed Limiter), püsikiirusehoidja (CCCruise Control), kohanduva püsikiirusehoidja (ACCAdaptive Cruise Control) ja Pilot Assist korral.

Vajuta rooli nuppu .

Tähis ja märgutuled on kustunud – kiirusepiiraja läheb ooterežiimile.

Kui rooli nuppude abil valitakse erinev funktsioon, siis juhiekraani tähis ja varem valitud funktsiooni näidik peidetakse – seadistatud/salvestatud maksimaalne kiirus kustutatakse.

Hoiatus

Kui püsikiirusehoidja funktsioonid on ooterežiimis, peab juht sekkuma ja valima ise nii sobiva kiiruse kui ka kauguse eesolevast sõidukist.


Kas sellest oli abi?