Kiirusehoidiku funktsioonid

Püsikiirusehoidja funktsioonide valimine ja aktiveerimine

Uuendatud 10/4/2021

Püsikiirusehoidja funktsioonide valimine ja aktiveerimine

Püsikiirusehoidja funktsioonid tuleb kõigepealt valida keskekraanil, enne kui neid saab aktiveerida roolirattalt. See kehtib kiirusepiiraja (SLSpeed Limiter)*, automaatse kiirusepiiraja (ASLAutomatic Speed Limiter), kiirusehoidiku (CCCruise Control), kohanduva püsikiirusehoidja (ACCAdaptive Cruise Control) ja Pilot Assist korral.

Vajutage roolinuppu või , et kerida soovitud funktsiooni sümboli juurde.

 • Kiirusepiiraja:
 • Püsikiirusehoidja:
 • Kohanduv püsikiirusehoidja:
 • Pilot Assist:

Juhiekraanil olev sümbol on halli värvi – funktsioon on valitud.

Kui funktsioon on valitud – vajutage selle aktiveerimiseks roolinuppu .

Juhiekraanil olev näidik süttib – funktsioon käivitub ja hetkel kehtiv kiirus salvestatakse maksimaalse kiirusena.

Kui funktsioon on ooterežiimil – vajutage selle uuesti aktiveerimiseks roolinuppu .

Juhiekraani püsikiirusehoidja tähised süttivad – auto järgib viimati salvestatud kiirust.

Kiirusepiiraja ja automaatse kiirusepiiraja vahel liikumine

Automaatse kiirusepiiraja saab aktiveerida ja deaktiveerida kiirusepiiraja lisana.

P5-S90-1646-Automativ Speed Limiter button symbol

Sisse- või väljalülitamiseks kasutage keskekraani ülavaates olevat seda nuppu.

 • Nupu tuli põleb – funktsioon on sisse lülitatud. Vajutage roolinuppu automaatse kiirusepiiraja käivitamiseks hetkel valitud kiirusel.
 • Nupu tuli on kustunud – funktsioon on välja lülitatud. Selle asemel aktiveeritakse tavaline kiirusepiiraja.

Tingimused

Mistahes funktsiooni käivitamiseks peavad olema täidetud teatud tingimused.

Kiirusepiiraja ja automaatne kiirusepiiraja

 • Kiiruspiiraja saab aktiveerida pärast mootori käivitamist.
 • Madalaim salvestatav liikumiskiirus on 30 km/h (20 mph).

Kiirusehoidik

 • Kiirushoidiku ooterežiimist käivitamiseks peab auto kiirus olema vähemalt 30 km/h (20 mph).

Kohanduv kiirusehoidik

 • Juhi turvavöö peab olema kinnitatud ja uks suletud.
 • Auto ees peab sobivas kauguses liikuma muu sõiduk (sihtsõiduk) või liikumiskiirus peab olema vähemalt 15 km/h (9 mph).

Juhiabi

 • Juhi turvavöö peab olema kinnitatud ja uks suletud.
 • Sõidurea märgistused peavad olema selged ja auto peab suutma neid tuvastada.
 • Auto ees peab sobivas kauguses liikuma muu sõiduk (sihtsõiduk) või liikumiskiirus peab olema vähemalt 15 km/h (9 mph).
 • Kiirus ei tohi olla suurem kui 140 km/h (87 mph).
 • Juht peab käed hoidma roolil.

Kas sellest oli abi?