Kiirusehoidiku funktsioonid

Roolinupud püsikiirusehoidja funktsioonide jaoks

Uuendatud 10/4/2021

Roolinupud püsikiirusehoidja funktsioonide jaoks

Püsikiirusehoidja funktsioone saab juhtida rooli vasakpoolse klahvistiku abil. See kehtib kiirusepiiraja (SLSpeed Limiter), automaatse kiirusepiiraja (ASLAutomatic Speed Limiter), püsikiirusehoidja (CCCruise Control), kohanduva püsikiirusehoidja (ACCAdaptive Cruise Control) ja Pilot Assist korral.

Px-2037-Cruise Control functions steering wheel buttons

Püsikiirusehoidja funktsiooninupud

: Ooterežiimist – Aktiveerib valitud funktsiooni ja talletab praeguse kiiruse. : Aktiivsest režiimist – Lülitab funktsiooni ooterežiimile.
: Ooterežiimist – Aktiveerib valitud funktsiooni ja taastab salvestatud kiiruse. : Aktiivsest režiimist – Suurendab salvestatud kiirust.
: vähendab talletatud kiirust.
: Järgmise funktsiooni juurde liikumiseks kerige vasakule.
: Järgmise funktsiooni juurde liikumiseks jaoks kerige paremale.
: Vähendab pikivahet ees oleva sõidukiga.
: Suurendab pikivahet ees oleva sõidukiga.

Hoiatus

  • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
  • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

Kas sellest oli abi?