Kiirusepiiraja

Kiirusepiiraja

Uuendatud 11/9/2020

Kiirusepiiraja

Kiiruspiiraja (SLSpeed Limiter) sarnaneb tagurpidi töötava kiirushoidikuga – juht reguleerib auto sõidukiirust gaasipedaaliga, kuid tal pole võimalik eelvalitud kiiruspiiraja piirkiirust juhuslikult ületada.

Ajutine kiirendamine

Kiiruspiirajat saab ajutiselt tühistada, kui suruda gaasipedaal täielikult alla ilma kiirusepiiraja esmalt ooterežiimile seadmist – nt. olukorras, kus auto peab kiiresti kiirendama.

Sellisel juhul tegutsege järgnevalt:

Vajutage gaasipedaal põhja ja vabastage kiirenduse lõpetamiseks soovitud kiiruse saavutamisel.

Selles režiimis on kiiruspiiraja ikka veel aktiveeritud ning juhi ekraanil olev sümbol süttib.

Ajutise kiirenduse lõpetamisel vabastage gaasipedaal täies ulatuses.

Auto pidurdatakse mootoriga automaatselt viimasest määratud maksimaalsest kiirusest aeglasemale kiirusele.

Järsud tõusud

Tee järsu tõusu ja languse korral ei tarvitse kiiruspiiraja toime piisav olla ja auto võib ületada talletatud piirkiirust.

Hoiatus

  • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
  • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

Kas sellest oli abi?