Kohanduv kiirusehoidik

Kohanduva püsikiirusehoidja ooterežiim*

Uuendatud 11/9/2020

Kohanduva püsikiirusehoidja ooterežiim*

Kohanduvat püsikiirusehoidjatSee funktsioon võib turust olenevalt olla standardvalikus või valikuline. (ACCAdaptive Cruise Control) saab välja lülitada ja ooterežiimi seada. See võib toimuda automaatselt või juhi kaasabil.

Ooterežiim tähendab, et funktsioon valitakse juhiekraanil, aga seda ei aktiveerita. Kohanduv püsikiirusehoidja ei reguleeri sellisel juhul kiirust või kaugust eesoleva sõidukini.

Ooterežiim juhi sekkumisel

Kohanduv püsikiirusehoidja inaktiveeritakse ja seatakse ooterežiimi, kui esineb üks alltoodud sündmustest:

 • juht vajutab pidurit;
 • käigukang liigutatakse asendisse N;
 • juht kasutab salvestatud kiirusest suuremat kiirust rohkem kui 1 minuti vältel;

Sõidukiiruse ajutine suurendamine näiteks möödasõiduks ei mõjuta püsikiirushoidiku seadeid – viimati salvestatud sõidukiirus taastub, kui gaasipedaal vabastatakse.

Hoiatus

 • Kui adaptiivne kiirushoidik on ooterežiimis, peab juht sekkuma ja valima ise nii sobiva kiiruse kui ka kauguse eesolevast sõidukist.
 • Kui adaptiivne kiirushoidik on ooterežiimis ja auto jõuab eesolevale sõidukile liiga lähedale, võib pikivahe hoiatuse funktsioon* juhti lühikesest pikivahest hoiatada.

Automaatne ooterežiim

Hoiatus

Automaatses ooterežiimis hoiatatakse juhti helisignaaliga ja juhiekraanil kuvatakse teade.

 • Juht peab seejärel muutma auto kiirust, vajaduse korral vajutama pidurit ja säilitama teistest sõidukitest ohutu vahemaa.

Automaatse ooterežiimi võib aktiveerida ühel alltoodud viisidest:

 • Üks süsteemidest, millest kohanduv püsikiirusehoidja sõltub, lõpetab töötamise, nt stabiilsuskontroll / libisemisvastane funktsioon (ESC

  Electronic Stability Control

  ).
 • Juhiukse avamisel.
 • Juht avab turvavöö.
 • Pöörete arv on liiga madal/kõrge.
 • Ühel või mitmel rattal kaob juhitavus.
 • Piduri temperatuur on kõrge.
 • Seisupidur on peal.
 • Kaamera ja radariüksus on kaetud, näiteks lörtsi või tugeva vihmaga (kaamera lääts/raadiolained on tõkestatud).
 • Kiirus on väiksem kui 5 km/h (3 miili tunnis) ja ACC ei suuda tuvastada, kas eesolev sõiduk on seisev sõiduk või muu objekt, nagu lamav politseinik.
 • Kiirus on alla 5 km/h (3 miili tunnis) ja eesolev sõiduk keerab ära, mille tõttu ei ole funktsioonil ACC enam järgitavat sõidukit.

Kas sellest oli abi?