Kurviläbimisabi

Kurvläbimise abifunktsiooni* aktiveerimine ja deaktiveerimine

Uuendatud 11/9/2020

Kurvläbimise abifunktsiooni* aktiveerimine ja deaktiveerimine

Kurviläbimise abifunktsiooni saab aktiveerida lisaks kohanduvale püsikiirusehoidjale* või funktsioonile Pilot Assist*. Ka juht saab funktsiooni inaktiveerida.

P5+6-1817-Symbol Curve-Speed-Assist ON-OFF

Sisse- või väljalülitamiseks kasutage keskekraani ülavaates olevat seda nuppu.

  • Nupu tuli põleb – funktsioon on sisse lülitatud.
  • Nupu tuli on kustunud – funktsioon on välja lülitatud.

Mootori järgmisel käivitamisel aktiveeritakse uuesti viimati kasutatud säte või järgitakse sätteid, mis tehti kasutatud võtmega seotud juhiprofiililNeed suvandid olenevad turust..


Kas sellest oli abi?