Park Assist

Parkimisabi süsteemi* aktiveerimine ja deaktiveerimine

Uuendatud 11/9/2020

Parkimisabi süsteemi* aktiveerimine ja deaktiveerimine

Parkimisabi süsteemi (PASPark Assist System) saab aktiveerida või desaktiveerida.

Eesmised ja küljeandurid aktiveeruvad mootori käivitamisel automaatselt. Tagumised andurid aktiveeritakse, kui auto veereb tahapoole või tagurdamiskäik lülitatakse sisse.

P5-1917-Park Assist System button

Sisse- või väljalülitamiseks kasutage keskekraani ülavaates olevat seda nuppu.

  • Nupu tuli põleb – funktsioon on sisse lülitatud.
  • Nupu tuli on kustunud – funktsioon on välja lülitatud.

Kui auto on varustatud parkimisabi kaamega*, saab funktsiooni Park Assist Pilot aktiveerida või desaktiveerida ka vastava kaamera kuval.


Kas sellest oli abi?