Parkimisabi kaamera

Parkimisabi kaamera parkimisabijooned*

Uuendatud 11/9/2020

Parkimisabi kaamera parkimisabijooned*

Parkimisabi kaamerad (PACPark Assist Camera) näitavad auto asukohta võrreldes ümbrusega, kuvades ekraanil jooned.

P5+6-1746 - Park Assist Camera, lines for parking camera

Abijoonte näide

Parkimise abijooned näitavad ära auto trajektoori vastavalt hetke roolinurgale, see abistab paralleelparkimisel, kitsastesse kohtadesse tagurdamisel ning haagise ühendamisel.

Jooned ekraanil projitseeritakse nii, nagu need reaalselt sõiduki taga maapinnale joonistuksid ja need sõltuvad otseselt rooliratta pööramisest, näidates nõnda juhile ette auto trajektoori (k.a pööramisel).

Need parkimise abijooned arvestavad ka auto kõige väljaulatuvamaid osi, nt haakekonksu, küljepeegleid ja nurki.

Märkus

  • Kui te tagurdate haagisega, mis ei ole autoga elektriliselt ühendatud, näitavad ekraanil olevad parkimisabi jooned auto, mitte haagise trajektoori.
  • Parkimisabi jooni ei ole ekraanil, kui haagis on auto elektrisüsteemiga ühendatud.
  • Parkimise abijooni suurendamisel ei kuvata.

Oluline

  • Kui valite tagakaamera, siis näete ekraanil ainult auto taga olevat ala. Pidage tagurpidi manööverdamisel hoolega silmas ka auto ees ja külgedel olevat ala.
  • Sama kehtib ka vastupidiselt ─ kui valite esikaameravaate, siis jälgige auto tagaosa.
  • Pidage meeles, et parkimisabi jooned näitavad kõige lühemat marsruuti. Seetõttu pöörake erilist tähelepanu auto külgedele, et need ei põrkaks millegi vastu, kui edasi sõitmisel rooli keeratakse. Jälgige ka, et esiosa ei riivaks midagi, kui rooli pööramisel keeratakse.

Parkimise abijooned 360° vaates*

P5-1519-PAC 360 Hjälplinjer

360° vaateväli ja parkimisabi jooned

360° vaatevälja puhul kuvatakse parkimise abijooned auto taga, ees ja kõrval (olenevalt liikumisuunast):

  • Edasi liikumine Esijooned
  • Tagurdamine Külgjooned ja tagurdamisjooned

Kui valitud on esi- või tagakaamera, kuvatakse abijooned olenemata auto sõidusuunast.

Kui valitud on üks küljekaameratest, kuvatakse abijooned ainult tagurdamisel.

Haakekonksu abijoon*

P5+6-1746 - Park Assist Camera, towbar assist line

Abijoonega haakekonks

Veotiis - aktiveerib haakekonksu abijooned.
Suumi - suumib sisse/välja.

Kaamera kasutamiseks haagise ühendamisel:

Vajutage Veotiis (1).

Kuvatakse haakekonksu "rada" haagiseni, parkimise abijooned kaovad.

Haakekonksu ja auto parkimise abijooni ei ole võimalik korraga kuvada.

Täpsema manööverdustäpsuse vajaduse korral vajutage Suumi (2).

Kaamera suumib sisse.


Kas sellest oli abi?