Tutvuge oma juhendiga

S90
2021 Late

Pilot Assist

10 Tulemused

Automaatne pidurdamine püsikiirusehoidja funktsioonidega

Juhiabi kohanduval püsikiirusehoidjal* ja funktsioonil Pilot Assist* on spetsiaalne pidurdusfunktsioon aeglase liikluse ja seismise jaoks. Mõnedel juhtudel rakendatakse auto paigalhoidmiseks seisupiduri.

Püsikiirusehoidja funktsioonide salvestatud kiiruse seadistamine

Kiirusepiirajale, püsikiirusehoidjale ja kohanduvale püsikiirusehoidjale* ning funktsioonile Pilot Assist* on võimalik määrata salvestatud kiirust.

Püsikiirusehoidja funktsioonide sihtväärtuse muutmine

Juhiabisüsteemi kohanduval püsikiirusehoidjal* ja funktsioonil Pilot Assist* koos automaatkäigukastiga on teatud kiirusel sihtmärgi vahetumise funktsioon.

Pilot Assist *

Pilot Assist * võib aidata hoida juhil autot oma sõidurajal ning hoida ühtlast kiirust ja eelmääratud pikivahet eesoleva autoga.

Ekraan, kus kuvatakse kohanduv püsikiirusehoidja ja Pilot Assist*

Alljärgnev näide illustreerib, kuidas kohanduvat püsikiirusehoidjat (ACC* .

Funktsiooni Pilot Assist sümbolid ja teated*

Juhiekraanil võidakse kuvada rakendust Pilot Assist* puudutavaid sümboleid ja sõnumeid. Allpool on toodud mõned näited.

Funktsiooni Pilot Assist* ooterežiim

Pilot Assist* saab välja lülitada ja ooterežiimi seada. See võib toimuda automaatselt või juhi kaasabil.

Ajaintervalli seadistamine eesoleva sõiduki suhtes

Võimalik on seadistada ajaintervall nii, et seda säilitavad eesoleva sõiduki suhtes kohanduv püsikiirusehoidja*, Pilot Assist * ja pikivahe hoiatuse funktsioonid*.

Funktsiooni Pilot Assist* ja sõiduraja hoidmise abifunktsiooni erinevused

Pilot Assist on mugav funktsioon, mis võib aidata teil hoida autot õigel sõidurajal ja säilitada ohutut pikivahet eesolevate sõidukitega. Sõiduraja hoidmine* on funktsioon, mis võib sarnaselt teatud olukordades aidata vähendada võimalust, et auto liigub kogemata sõidurajalt välja.

Püsikiirusehoidja funktsiooni hoiatus kokkupõrkeohu korral

Kohanduva püsikiirusehoidja* ja funktsiooni Pilot Assist* juhiabisüsteemid võivad juhti hoiatada, kui eessõitjaga on pikivahe liiga lühike.