Pilot Assist

Püsikiirusehoidja funktsioonide salvestatud kiiruse seadistamine

Uuendatud 11/9/2020

Püsikiirusehoidja funktsioonide salvestatud kiiruse seadistamine

Kiirusepiirajale, püsikiirusehoidjale ja kohanduvale püsikiirusehoidjale* ning funktsioonile Pilot Assist* on võimalik määrata salvestatud kiirust.

P5+6-1746 - Adaptive Cruise Control, managing speed
: suurendab talletatud kiirust
: vähendab talletatud kiirust
Salvestatud kiirus

Talletatud kiiruse muutmiseks vajutage lühidalt roolinuppu (1) või (2) või hoidke seda all.

  • Lühike vajutus: iga vajutus muudab kiirust +/- 5 km/h (+/- 5 mph) sammudena.
  • Vajutus ja hoidmine: Vabastage nupp, kui kiirusenäidik (3) on jõudnud soovitud kiiruseni.

Viimase nupuvajutusega määratud kiirus talletatakse mällu.

Gaasipedaali mõju

Kui juht suurendab auto liikumiskiirust gaasipedaaliga enne rooli nupu (1) vajutamist, määratakse nupu vajutamisel auto liikumiskiiruseks talletatud kiirus eeldusel, et juhi jalg asub nupu vajutamise hetkel gaasipedaalil.

Sõidukiiruse ajutine suurendamine näiteks möödasõiduks ei mõjuta püsikiirushoidiku seadeid – viimati salvestatud sõidukiirus taastub, kui gaasipedaal vabastatakse.

Võimalik kiirus

Automaatkäigukast

Juhiabifunktsioonid suudavad järgida teist autot paigalseisust kuni kiiruseni ligikaudu 200 km/h (125 mph).

Pilot Assist suudab abistada roolimisel paigalseisust kuni kiiruseni 140 km/h (87 miili/h).

Pidage meeles, et kõige aeglasem kiirus on 30 km/h (20 mph) – vaatamata sellele, et see suudab järgida eessõitja kiirust kuni 0 km/h, ei saa väiksemat kui 30 km/h (20 mph) sõidukiirust valida/salvestada.


Kas sellest oli abi?