Rear Collision Warning

Funktsiooni Rear Collision Warning* piirangud

Uuendatud 11/9/2020

Funktsiooni Rear Collision Warning* piirangud

Teatud juhtudel võib funktsioonil Rear Collision Warning (RCW)tagant otsasõidu hoiatus. olla kokkupõrkeohu olukorras raskusi juhi aitamisega.

See võib juhtuda järgmiste asjaolude tõttu.

  • Tagant tulevat sõidukit märgatakse liiga hilja.
  • Tagant tulev sõiduk vahetab viimasel hetkel rida.
  • Auto elektrisüsteemiga on ühendatud haagis, jalgrattaraam vms; sellisel juhul inaktiveeritakse funktsioon automaatselt.

Märkus

Teatud riikides ei anna RCW kohaliku liikluseeskirja tõttu suunatuledega hoiatust. Sellisel juhul osa funktsioonist inaktiveeritakse.

Märkus

See funktsioon kasutab auto radariüksusi, millel on teatud üldpiirangud.


Kas sellest oli abi?