Roolimisabi kokkupõrkeohu korral

Juhtimisabi sümbolid ja teated kokkupõrkeohu korral

Uuendatud 11/9/2020

Juhtimisabi sümbolid ja teated kokkupõrkeohu korral

Juhiekraanil võidakse kuvada juhtimisabi puudutavaid sümboleid ja teateid. Allpool on toodud mõned näited.

Tähis

Teade

Spetsifikatsioon

P5-1717 - Lane Keeping Aid, steering assistance in the event of a collision, On/Off button

Kokkupõrke vältimine

Autom. sekkumine

Kui funktsioon on aktiivne, kuvatakse vastav juhti teavitav teade.

P5-1946-Owners manual symbol

Tuuleklaasi andur

Andur blokeeritud, vt kasutusjuhendit

Eesolevat sõiduteed näitava kaamera töövõimet on vähendatud.

Tekstteate kustutamiseks vajutage lühidalt rooli parempoolse klahvistiku keskel olevat klahvi .

Kui teade jääb alles: võtke ühendust töökojaga (soovitame volitatud Volvo teenindust).


Kas sellest oli abi?