Roolimisabi kokkupõrkeohu korral

Roolimisabi kokkupõrkeohu korral ja selle piirangud

Uuendatud 11/9/2020

Roolimisabi kokkupõrkeohu korral ja selle piirangud

Funktsioon võib teatud tingimustes toimida piiratult ja võib juhtuda, et see ei sekku, nt:

 • väikeste sõidukite korral, nagu mootorrattad;
 • kui suurem osa autost on jõudnud külgmisele rajale;
 • ebaselgete või puuduvate rajatähistustega teedel/sõiduradadel
 • väljaspool kiirusvahemikku 60–140 km/h (37–87 miili tunnis);
 • kiirustundliku roolimistakistuse servomootor töötab vähendatud võimsusega, nt jahutamine ülekuumenemise korral.

Muud keerulised olukorrad on nt:

 • teetööd
 • talvised teeolud
 • kitsad teed
 • vilets teekate
 • väga sportlik sõidumaneer
 • vilets ilm ja kehv nähtavus

Nendes rasketes oludes ei saa funktsioon juhti korralikult aidata. Sellistel puhkudel soovitame funktsiooni välja lülitada.

Hoiatus

Vastu liikuva autoga eelseisvast kokkupõrkest tingitud hoiatused ja roolimisabi toimuvad alati väga hilja.

Märkus

See funktsioon kasutab auto kaamera- ja radariüksust, millel on teatud üldpiirangud.


Kas sellest oli abi?