Sõiduraja hoidmise funktsioon

Sõiduraja hoidmise abifunktsiooni aktiveerimine ja desaktiveerimine

Uuendatud 11/9/2020

Sõiduraja hoidmise abifunktsiooni aktiveerimine ja desaktiveerimine

Sõiduraja hoidmise abifunktsioon (LKA) (LKALane Keeping Aid) on valikuline – juht võib selle funktsiooni sisse või välja lülitada.

P5-1507-Lane Keeping Aid symbol

Sisse- või väljalülitamiseks kasutage keskekraani ülavaates olevat seda nuppu.

  • Nupu tuli põleb – funktsioon on sisse lülitatud.
  • Nupu tuli on kustunud – funktsioon on välja lülitatud.

Kas sellest oli abi?