Lukustamine ja lukust avamine

Lukustamine ja avamine

Uuendatud 11/9/2020

Lukustamine ja avamine

Auto lukustamine ja lukust avamine on võimalik mitmel moel.

Auto saab lukustada ja lukust avada:

  • kaugjuhtimispuldi nuppudega;
  • mehhaanilise võtmega (kui kaugjuhtimispuldi patarei on tühi);
  • ilma võtmeta* (Passive Entry) (kaugjuhtimispult peab asuma tööulatuses);
  • auto salongis olles (uste lukustusnuppudega);
  • lukust avamine kaugühenduse kaudu teenusega Volvo On Call*.

Auto juurde kuuluvad kaht tüüpi kaugjuhtimispuldid.

Võtmeta lukustamise ja avamise süsteemiga* autodele saab lisavarustusena osta veidi väiksema ja kergema nuputa võtmesildiga (Key Tag).

Care Key* (piiratud võimalusega kaugjuhtimispult-võti) võimaldab seada auto maksimaalse kiiruse piirangu.


Kas sellest oli abi?