Mootoriruum

Kliimaseadme süsteem - veaotsing ja rikke kõrvaldamine

Uuendatud 7/23/2018

Õhukonditsioneeri süsteemi hooldamine ja remontimine tuleb lasta teostada esindusteeninduses.

Vigade otsing ja parandamine

Õhu konditsioneerimissüsteem sisaldab fluorestsentsaineid. Lekete otsimisel kasutage ultraviolettvalgust.

Volvo soovitab pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

Hoiatus

Kliimaseadmesüsteem sisaldab rõhu all külmutusagensit R134a. Seda süsteemi võib teenindada ja remontida ainult volitatud teenindus.


Kas sellest oli abi?