Driver Alert System

Driver Alert Control (DAC)* - sümbolid ja teated

Uuendatud 7/23/2018

Juhi hoiatussüsteem – DAC saab näidata eri olukordades näidikuplokil või keskkonsooli ekraanil tähiseid ja tekstteateid.

Näidikupaneel

SümbolSümbolid on skemaatilised.

Teade

Spetsifikatsioon

Hoiatussüsteem On aeg puhata

Autoga on sõidetud ebaühtlaselt – juhi hoiatamiseks kostab helisignaal ja ilmub teade.

Esiklaasiandur blokeeritud Vt juhendit

Kaameraandur on ajutiselt välja lülitatud.

Kuvatakse juhul, kui tuuleklaasil on nt lumi, jää või mustus.

  • Puhastage kaameraanduri ees olev tuuleklaasi pind.

Lugege kaameraanduri piirangutest, vt Kokkupõrke hoiatussüsteem - kaameraandurite piiratud toime.

Hoiatussüsteem Vajalik hooldus

Süsteem on vabastatud.

  • Kui teade jääb püsima, pöördu teenindusse - soovitame volitatud Volvo teenindust.

Ekraan

Tähis

Teade

Spetsifikatsioon

Driver Alert VÄLJAS

Funktsioon ei ole aktiveeritud.

Driver Alert Available

Funktsioon on töörežiimis.

Driver Alert Ootel <65 km/h

Funktsioon on ooterežiimil, kui kiirus on väiksem kui 65 km/h.

Driver Alert Ei toimi

Sõiduraja piirjooned ei ole selged või kaamera andur on ajutiselt välja lülitatud. Lugege kaameraanduri piirangutest, vt Kokkupõrke hoiatussüsteem - kaameraandurite piiratud toime.


Kas sellest oli abi?