Liiklusmärkide lugemine

Liiklusmärgituvastus Road Sign Information (RSI)

Uuendatud 7/23/2018

Liiklusmärgi tuvastamise funktsioon (RSI – Road Sign Information) aitab sõiduki juhil pidada meeles liiklusmärke, millest sõiduk on möödunud.

Näiteid loetavatest piirkiirust fikseerivatestNäidikupaneelil kuvatavad liiklusmärgid on turunduspiirkonniti erinevad – kasutusjuhendi joonistel on toodud ainult mõned näited. märkidest.

Näiteid loetavatest piirkiirust fikseerivatest

Näidikupaneelil kuvatavad liiklusmärgid on turunduspiirkonniti erinevad – kasutusjuhendi joonistel on toodud ainult mõned näited.

märkidest.

Liiklusmärgi tuvastamise funktsioon RSI (Road Sign Identification) näitab lubatud piirkiirust, kiirtee ja maantee algust/lõppu ning möödasõidu keelu ala. Pärast möödumist nii kiirtee/maantee märgist kui ka kiiruspiirangut fikseerivast märgist, otsustab RSI piirkiirust fikseeriva märgi kuvamise kasuks.

Hoiatus

RSI ei toimi kõikides olukordades, vaid on mõeldud ainult täiendavaks abiks.

Juht vastutab alati sõiduohutuse tagamise ning kohaldatavate liikluseeskirjade ja õigusnormide järgimise eest.


Kas sellest oli abi?