Alkolukk

Alkolukk* - Meelespea!

Uuendatud 7/23/2018

AlkolukuNii nimetatud Alcoguard. otstarve on takistada auto juhtimist alkoholijoobes.

Nõuetekohase toimimise ja täpse mõõtmistulemuse tagamine:

  • Umbes 5 minutit enne puhumist vältida söömist ja joomist.
  • Vätige esiklaasi pesemist – pesuvedelik sisaldab alkoholi, mis võib testitulemust mõjutada.

Vahetage juhti

Puhumisotsak.
Lüliti.
Andmevahetuse nupp.
Aku laetuse märgutuli.
Puhumistesti tulemuse märgutuli.
Märgutuli näitab, et seade on puhumistestiks valmis.

Uue puhumistesti sooritamiseks juhi vahetumise korral – vajutage umbes 3 sekundiks üheaegselt lülitile (2) ja saatmisnupule (3). Auto lülitub tagasi käivitustõkestuse režiimile ja enne mootori käivitamist on vajalik uus õnnestunud puhumistest.

Kalibreerimine ja hooldus

Alkolukku tuleb kontrollida ja kalibreerida töökojasSoovitame volitatud Volvo teenindust. iga 12 kuu järel.

30 päeva enne seda, kui süsteem tuleb ümber kalibreerida, kuvatakse näidikupaneelil teadet Alkolukk Vajab kalibreerimist Vt juhendit. Kui alkolukku seejärel 30 päeva jooksul ei kalibreerita, muutub auto tavaline käivitamine võimatuks. Käivitada saab ainult sildamisfunktsiooni abil. Täpsem teave peatükis "Hädaolukord".

Teate kustutamiseks vajutage üks kord saatmisnuppu (3). Vastasel korral kustub see pärast ligikaudu kahe minuti möödumist ise, ent ilmub taas iga kord mootori käivitamisel – teate lõplikuks kustutamiseks tuleb seade lasta teeninduses uuesti kalibreeridaSoovitame volitatud Volvo teenindust..

Külm või kuum ilm

Mida külmem on ilm, seda kauem kestab alkoluku käivitamine:

Temperatuur (ºC)

Maksimaalne soojenemisaeg sekundites

+10 kuni +85

10

-5 kuni +10

60

-40 kuni -5

180

Temperatuuril alla -20 ºC või üle +60 ºC vajab alkolukk lisavoolu. Näidikupaneelil kuvatakse Alkolukk Sisesta toitekaabel. Ühendage seadmega kindalaekas olev toitekaabel ja oodake kuni märgutuli (6) süttib rohelisena põlema.

Äärmiselt külma ilma korral võib soojenemise kiirendamiseks alkoluku tuppa viia.

Hädaolukord

Hädaolukorras ning alkoluku rikke korral on võimalik alkoluku süsteemi sillata ning atuoga siiski sõita.

Märkus

Kõik lülitamised koos sildamistega registreeritakse ja salvestatakse mällu; vt. Andmete salvestamine.

Pärast sildefunktsiooni aktiveerimist kuvatakse sõidu ajal näidikupaneelil kogu aeg Alkolukk Blokeering lubatud ning selle teate saab lähtestada ainult töökojasSoovitame volitatud Volvo teenindust..

Sildefunktsiooni saab testida, ilma et veateade registreeritaks – tehke kõik järgnevad sammud, kuid ärge käivitage autot. Veateade kaob ekraanilt, kui auto lukustatakse.

Kui autosse paigaldatakse alkolukk, valitakse sildamise võimaluseks sildamise või hädaolukorra funktsioon. Seda valikut on võimalik hiljem teeninduses muutaSoovitame volitatud Volvo teenindust..

Sildefunktsiooni aktiveerimine

  • Vajutage vasakpoolsel roolikangil asuvale lülitile OK ja hoidke seda samaaegselt koos ohutulede lülitiga allavajutatud asendis umbes 5 sekundit – näidikupaneelil kuvatakse esmalt Blokeering aktiivne Palun oota 1 minut ja siis Alkolukk Blokeering lubatud – seejärel on võimalik mootori käivitamine.

Seda funktsiooni on võimalik kasutada korduvalt. Sõidu ajal ekraanile ilmuva veateate saab kustutada alles töökojasSoovitame volitatud Volvo teenindust..

Hädafunktsiooni aktiveerimine

  • Vajutage vasakpoolsel roolikangil asuvale lülitile OK ja hoidke seda samaaegselt koos ohutulede lülitiga allavajutatud asendis umbes 5 sekundit – näidikupaneelil kuvatakse Alkolukk Blokeering lubatud ja pärast seda on võimalik mootori käivitamine.

Seda funktsiooni saab kasutada üks kord ning pärast seda tuleb funktsioon töökojas lähtestadaSoovitame volitatud Volvo teenindust..


Kas sellest oli abi?