Käigukast

Automaatkäigukast - Powershift*

Uuendatud 7/23/2018

Automaatkäigukast Powershift edastab mootorilt tuleva motoorse jõu topelt mehaaniliste siduriketastega veoratastele erinevalt Geartronic-ust, milles kasutatakse selle asemel hüdrotrafot.

D: käiguasendite näit automaatkäigukasti korral. +/–: käiguasendite näit manuaalkäigukasti korral. S: sport-režiim.Käigukangi lülitusskeem erineb sõltuvalt mootorist.

D: käiguasendite näit automaatkäigukasti korral. +/–: käiguasendite näit manuaalkäigukasti korral. S: sport-režiim*.

Käigukangi lülitusskeem erineb sõltuvalt mootorist.

Powershift ülekandesüsteem ja selle funktsioonide juhtimine toimub samuti nagu Geartronic automaatkäigukasti korral.

Üheks erandiks on funktsioon "Geartronic - talverežiim":

  • Powershift võimaldab kohaltvõtu libedal teekattel 2. käigu manuaalse sisselülitamise korral 3. käigu asemel Geartronic.

Pukseerimine

Powershift käigukastiga mudelit ei tohi pukseerida, sest käigukasti piisava määrimise jaoks peab auto mootor töötama. Kui p pukseerimine on siiski vajalik, peab sõit olema võimalikult lühike ja aeglane.

Kui te ei tea, kas autol on Powershift või Geartronic käigukast, on kapoti avamisel võimalik seda käigukasti sildilt kontrollida - Tüübitähised. Märge ”MPS6” tähendab, et autol on Powershift -käigukast - vastasel korral on sellel Geartronic automaatkäigukast.

Lugege ka tähtsat teavet jaotisest Pukseerimine.

Pidage meeles

Käigukasti topeltsiduril on ülekoormuskaitse funktsioon, mis rakendub ülekuumenemise korral, näiteks juhul, kui autot hoitakse pikka aega tõusul paigal allavajutatud gaasipedaaliga.

Käigukasti ülekuumenemine põhjustab auto rappumist ja vibreerimist. Samal ajal süttib hoiatussümbol ning näidikupaneelile ilmub vastav teade. Käigukast võib üle kuumeneda ka aeglase sõidu ajal (10 km/h või aeglasemalt) ülesmäge või haagise vedamisel. Käigukast jahtub maha, kui auto seisab, pidur on alla vajutatud ja mootor töötab tühikäigu kiirusel.

Aeglasest sõidust tingitud ülekuumenemist saab vältida järgmiselt:

  • Peatage auto ja oodake jalga piduril hoides, kuni liikluses on tekkinud piisavalt vaba ruumi, sõitke veidi maad edasi ja oodake uuesti jalga piduril hoides.

Oluline

Hoia autot tõusul paigal piduri abil – ära kasuta selleks gaasipedaali. Vastasel korral võib käigukast üle kuumeneda.

Teade ja tegevus

Mõnel puhul võidakse näidikupaneelil kuvada tekstiteadet koos sümboli samaaegse süttimisega.

Sümbol

Teade

Sõiduomadused

Tegevusjuhis

Käigukast on kuum Pidurda!

Raskus hoida ühtlast kiirust ühtlase mootori kiiruse korral.

Jõuülekanne on üle kuumenenud. Jätke auto jalapiduri abil seisma.Kiireim jahutus: laske mootoril tühikäigul töötada, kui käigukang on asendis N või P, kuni teade kaob.

Käigukast on kuum Pargi ohutult Ära seiska mootorit

Oluline auto veojõu kadu.

Jõuülekanne on üle kuumenenud. Pargi auto koheselt ohutul viisil.Kiireim jahutus: laske mootoril tühikäigul töötada, kui käigukang on asendis N või P, kuni teade kaob.

Käigukasti jahutus Ära seiska mootorit

Ülekuumenenud käigukasti tõttu veojõud puudub.

Jõuülekanne on üle kuumenenud. Kiireimaks jahutamiseks: Laske mootoril kuni teate kustumiseni käia tühikäigul, hoides käigukangi asendis N või P.

Tabelis on toodud kolm sammu suureneva tõsiduse astmega, kui jõuülekanne kuumeneb üle. Paralleelselt tekstiteatega teavitatakse juhti ka sellest, et auto elektroonika muudab ajutiselt sõiduomadusi. Järgige näidikupaneelil esitatavaid tekstiteateid (asjakohasuse korral).

Märkus

Tabelis esitatud näited ei viita sõiduki rikkele, vaid näitavad, et ohutusfunktsioon on aktiveeritud auto komponentide vigastamise vältimiseks.

Hoiatus

Kui hoiatussümbolit ning teksti Käigukast on kuum Pargi ohutult Ära seiska mootorit ignoreeritakse, võib käigukast sedavõrd üle kuumeneda, et mootori ja käigukasti vaheline jõuülekanne katkeb ajutiselt siduri tõrke vältimiseks – sel ajal ei ole võimalik autoga sõita ning auto seisab, kuni käigukast on vajalikul määral jahtunud.

Teiste võimalike tekstiteadete kohta koos neile vastavate juhistega automaatkäigukasti kasutamise osas vt. Teated.

Tekstiteade kaob automaatselt, kui tegevus on sooritatud või pärast lülitushoova näidikunupu OK ühekordset vajutamist.


Kas sellest oli abi?