Käigukast

Käiguvahetuse näidik*

Uuendatud 7/23/2018

Käigu asendi näidik teavitab sõiduki juhti õigest hetkest käigu üles- või allavahetamiseks nii, et kütusekulu oleks võimalikult madal.

Keskkonnasäästlikkuse seisukohast on väga tähtis valida sõitmiseks õige käik ja teostada käiguvahetus õigeaegselt.

Mõnedel mudeliversioonidel on saadaval abistav käiguvahetuse märgutuli - GSI (Gear Shift Indicator) - mis teavitab juhti õigest ajahetkest kõrgema või madalama käigu sisselülitamiseks, võimaldamaks väikseima võimaliku kütusekulu saavutamise. Kuid arvestades näiteks selliseid näitajaid nagu kiirendusvõime ja vibratsioonita töötamine, võib olla kasulik vahetada käiku mootori suurema pöörete arvu juures.

Manuaalkäigukast

Käiguvahetuse näidik manuaalkäigukasti korral. Korraga kuvatakse vaid üks näit. Näidiku keskel kuvatakse see vaid tavasõidu korral.

Käiguvahetamiseks soovitatava hetke saabudes kuvatakse vastavalt kas käik üles "+" või käik alla "-" (joonisel näidatud punasega).

Automaatkäigukast

Käiguvahetuse näidikuga näidikupaneel (digitaalne).

Raamis olev number näitab hetkel rakendatud käiku.

Analoog-näidikupaneeli korral kuvatakse näidikupaneeli keskosas käiguasendid ja märgunooled.


Kas sellest oli abi?