Käivitamine ja sõitmine

Käigukangilukustus

Uuendatud 7/23/2018

Käigukangilukustust on kahte tüüpi - mehaaniline ja automaatne.

Mehaaniline käigukangilukustus

Käigukangi saab vabalt liigutada edasi tagasi asendite N ja D vahel. Muud asendid on lukustatud riiviga, mille vabastab käigukangil olev lukustusnupp.

Allavajutatud lukustusnupuga saab käigukangi liigutada edasi-tagasi asendite P, R, N ja D vahel.

Automaatne käigukangilukustus

Automaatkäigukastil on spetsiaalsed turvasüsteemid:

Parkimisasend (P)

Töötava mootoriga seisev auto:

  • Hoidke käigukangi asendi muutmisel jalga piduripedaalil.

Elektriline käigukangilukk - Shiftlock parkimisasend (P)

Selleks, et liigutada käigukangi asendist P teistesse asenditesse, peab piduripedaal olema alla vajutatud ja kaugjuhtimispult-võti peab olema asendis II.

Shiftlock - neutraalasend (N)

Kui käigukang on asendis N ja auto on seisnud vähemalt 3 sekundit (olenemata selest, kas mootor töötab), lukustub käigukang.

Selleks, et liigutada käigukangi asendist N teistesse asenditesse, peab piduripedaal olema alla vajutatud ja kaugjuhtimispult-võti peab olema asendis II.

Automaatse käigukangilukustuse deaktiveerimine

Kui autoga ei saa sõita, nt tühja aku tõttu, tuleb auto liigutamiseks käigukang viia asendist P välja.

Tõstke välja keskkondsooli taga asuv kontuuriga vahetükk ja leidke laeka põhjas asuv vedruga nupp.

Vajutage ja hoidke nuppu all.

Viige käigukang asendist P välja ja vabastage nupp.

Paigaldage laeka vahetükk tagasi.


Kas sellest oli abi?