Käivitamine ja sõitmine

Käigukastid

Uuendatud 7/23/2018

Käigukaste on kaht tüüpi: manuaalne ja automaatne.

Oluline

Ajamisüsteemi osade kahjustamise vältimiseks kontrollitakse käigukasti töötemperatuuri. Ülekuumenemisohu korral süttib ühtsel näidikupaneelil ohusümbol ja ilmub teade. Järgige teates antud soovitust.


Kas sellest oli abi?