Pukseerimine ja äravedu

Pukseerimine

Uuendatud 7/23/2018

Pukseerimine tähendab ühe sõiduki vedamist nööriga sleppis teise sõiduki poolt.

Enne pukseerimist tehke kindlaks suurim lubatud pukseerimiskiirus.

Rooliluku avamiseks sisestage kaugjuhtimispult-võti süütelukku ja vajutage pikalt nuppu START/STOP ENGINEsüüteasend II aktiveeritakse.

Auto pukseerimise korral peab pult jääma süütelukku.

Liigse jõnksutamise vältimiseks vedava auto aeglustamisel hoidke puksiirköis pingul ja jalga kergelt piduripedaalil.

Seismajäämiseks ole valmis pidurdama.

Hoiatus

  • Veendu, et roolilukk on vabastatud, enne kui alustad pukseerimist.
  • Kaugjuhtpult peab olema sisselülitatud asendis II – asendi I korral on kõik turvapadjad väljalülitatud.
  • Ära eemalda kaugjuhtpulti süütelukust, kui autot pukseeritakse.

Hoiatus

Piduri- ja roolivõimendi ei tööta, kui mootor on välja lülitatud – pidurit tuleb vajutada umbes 5 korda tugevamalt ja rooli on tavalisest palju raskem keerata.

Manuaalkäigukast

Enne pukseerimist:

Sea käigukang neutraalasendisse ja vabasta seisupidur.

Automaatkäigukast Geartronic

Oluline

Autot võib pukseerida ainult edaspidi.

  • Ärge pukseerige automaatkäigukastiga autosid kiirusel üle 80 km/h ega rohkem kui 80 km kaugusele. Järgige kohalike liikluseeskirjadega lubatud kiirusi.

Enne pukseerimist:

Sea käigukang N asendisse ja vabasta seisupidur.

Automaatkäigukast Powershift

Powershift käigukastiga mudelit ei tohi pukseerida, sest käigukasti piisava määrimise jaoks peab auto mootor töötama. Kui pukseerimine on siiski vajalik, peab sõit olema võimalikult lühike ja aeglane.

Kui te ei ole kindel, kas auto on varustatud Powershift käigukastiga või mitte, saab selle tüübitunnust kontrollida käigukasti sildilt mootoriruumi kaane all. Märge ”MPS6” tähendab, et autol on Powershift-käigukast - vastasel korral on sellel Geartronic automaatkäigukast.

Oluline

Vältida pukseerimist.

  • Autot võib siiski ohtlikust kohast ära vedada aeglaselt, lühikese vahemaa võrra: suurim kaugus 10 km ja kiirus 10 km/h. Autot võib vedada ainult edaspidi.
  • Kui autot on tarvis vedada kaugemale kui 10 km, tuleb autot transportida ülestõstetud veoratastega – soovitame kasutada teisaldusfirma abi.

Enne pukseerimist:

Sea käigukang N asendisse ja vabasta seisupidur.

Käivitusabi

Ärge tõmmake autot mootori käivitamiseks teise autoga. Kasutage abiakut, kui auto aku on tühi ja auto ei käivitu, vt Käivitusabi.

Oluline

Mootori käimatõmbamine võib kaasa tuua katalüüsmuunduri rikke.


Kas sellest oli abi?