Tutvuge oma juhendiga

V40 Cross Country
2015 Early

Sümbolid ja teated

13 Tulemused

BLIS ja CTA - sümbolid ja teated

Kui BLIS (Blind Spot Information System) ja CTA funktsioon ei toimi või katkeb, võidakse näidikupaneelil kuvada sümbol koos selgitava teatega. Järgige antavat soovitust.

Pikivahe hoiatus* - sümbolid ja teated

Pikivahe hoiatus (Distance Alert) on funktsioon, mis näitab juhile kaugust eesolevatest sõidukitest. Funktsioonil on teatud tähised ja teated, mille saab kuvada näidikuplokil, kui funktsioon on piirangute tõttu välja lülitatud.

Kokkupõrke hoiatussüsteem* - sümbolid ja teated

Kokkupõrkehoiatus koos automaatse pidurdamise ning jalgratturi ja jalakäija tuvastamise funktsiooniga (Collision Warning with Auto Brake and Cyclist and Pedestrian Detection) on seade, mis aitab juhti olukordades, kus eksisteerib jalakäijale, jalgratturile või sõidukile otsasõitmise oht või kokkupõrke oht samas suunas eessõitva või seisva sõidukiga.

Sõidurea hoidmise abifunktsioon – sümbolid ja teated

Sõiduraja hoidmise abifunktsioon on üks süsteemi Driver Alert System funktsioone – mõnikord viidatakse sellele ka nimega LKA (Lane Keeping Aid). Funktsioon on ette nähtud kasutamiseks kiirteedel ja muudel suurematel maanteedel, et vähendada teatud olukordades sõidurealt kaldumise riski.

Aktiivne parkimisabi (PAP)* - sümbolid ja teated

Aktiivne parkimisabi (PAP – Park Assist Pilot) abistab juhti auto parkimisel, kontrollides kõigepealt, kas parkimisruum on piisavalt suur ning seejärel, keerates rooliratast, juhib auto parkimiskohale.

Kohanduv püsikiirusehoidja* - sümbolid ja teated

Kohanduv püsikiirushoidik (ACC – Adaptive Cruise Control) aitab juhil hoida ohutut pikivahet eessõitva autoga. Mõnikord võib kohanduv kiirusehoidik kuvada sümbolit või teateteksti. Siin on mõned näited - järgige vajadusel antud soovitusi:

Start/Stop* - sümbolid ja teated

Start/Stop funktsioon võib näidikupaneelil tekstteateid kuvada.

Driver Alert Control (DAC)* - sümbolid ja teated

Juhi hoiatussüsteem – DAC saab näidata eri olukordades näidikuplokil või keskkonsooli ekraanil tähiseid ja tekstteateid.

Elektrooniline stabiilsusabisüsteem (ESC) - sümbolid ja teated

Stabiilsussüsteem ESC (Electronic Stability Control) aitab juhil külglibisemist vältida ja parandab auto veojõudu.

Teated

Hoiatuse, info või indikaatorsümboli kuvamisel kuvatakse ekraanil vastav teade.

Alkolukk* - sümbolid ja teated

Alkoluku* , võidakse kuvada ka järgmine teave.

City Safety™ - sümbolid ja teated

Linnaliikluse ohutussüsteemi City Safety ™ kasutamisel koos automaatse pidurdussüsteemiga võib näidikuplokil süttida üks või rohkem tähist ning kuvatakse tekstteade. Tekstiteate kinnitamiseks vajutage lühidalt nuppu OK, mis asub suunatulekangil.

Teated - käsitlemine

Näidikuploki infoekraanile kuvatavate teadete lugemine ja teadete sirvimine toimub roolisamba vasakpoolse hoova lüliti abil.