Sümbolid ja teated

BLIS ja CTA - sümbolid ja teated

Uuendatud 7/23/2018

Kui BLIS (Blind Spot Information System) ja CTA funktsioon ei toimi või katkeb, võidakse näidikupaneelil kuvada sümbol koos selgitava teatega. Järgige antavat soovitust.

Näited teadete kohta:

Teade

Spetsifikatsioon

CTA VÄLJALÜLITATUD

CTA on käsitsi deaktiveeritud. BLIS on aktiivne.

BLIS ja CTA väljalülitatud Haagise tõttu

BLIS ja CTA on ajutuselt blokeeritud seetõttu, et auto elektrisüsteemiga on ühendatud järelhaagis.

BLIS ja CTA Vajalik hooldus

BLIS ja CTA ei toimi.

  • Kui teade jääb püsima, pöördu teenindusse - soovitame volitatud Volvo teenindust.

Tekstiteate kinnitamiseks vajutage lühidalt nuppu OK, mis asub suunatulekangil.


Kas sellest oli abi?