Sümbolid ja teated

Sõidurea hoidmise abifunktsioon – sümbolid ja teated

Uuendatud 7/23/2018

Sõiduraja hoidmise abifunktsioon on üks süsteemi Driver Alert System funktsioone – mõnikord viidatakse sellele ka nimega LKA (Lane Keeping Aid).

Funktsioon on ette nähtud kasutamiseks kiirteedel ja muudel suurematel maanteedel, et vähendada teatud olukordades sõidurealt kaldumise riski.

Kui LKA-funktsioon puudub, võidakse näidikuplokis kuvada tähis koos selgitava teatega – vajadusel järgige antavat soovitust.

Näited teadete kohta:

SümbolTabeli tähised on näitlikud. Näidikuplokis kuvatavad tähised võivad pisut erineda.

Teade

Spetsifikatsioon

Lane Keeping Aid Unavailable at this speed

Sõiduraja hoidmise abifunktsioon on ooterežiimil, kui kiirus on alla 65 km/h.

Lane Keeping Aid Unavailable for current markings

Sõidurajal puuduvad selged ääristusjooned või pole kaamera andur hetkel funktsionaalne. Lugege kaameraanduri piirangutest, vt Kokkupõrke hoiatussüsteem - kaameraandurite piiratud toime ja Kokkupõrke hoiatussüsteem - toimimine.

Lane Keeping Aid Available

See funktsioon loeb sõiduraja ääristusjooni.

Esiklaasiandur blokeeritud Vt juhendit

Kaameraandur on ajutiselt välja lülitatud.

Kuvatakse juhul, kui tuuleklaasil on nt lumi, jää või mustus.

  • Puhastage kaameraanduri ees olev tuuleklaasi pind.

Lugege kaameraanduri piirangutest, vt Kokkupõrke hoiatussüsteem - kaameraandurite piiratud toime ja Kokkupõrke hoiatussüsteem - toimimine.

Lane keeping aid Vajalik hooldus

Süsteem on vabastatud.

  • Kui teade jääb püsima, pöördu teenindusse - soovitame volitatud Volvo teenindust.

Lane keeping aid Katkestus

LKA on ooterežiimis. LKA-tähise jooned näitavad, kui funktsioon on jälle aktiivne.


Kas sellest oli abi?