Häältuvastus

Häältuvastus – lühikäsud

Uuendatud 7/23/2018

Häälvalimine toimub eelmääratud lühikäskude abi.

Multimeediumsüsteemi ja telefoni kiirkäsklused leiate MY CAR tavavaates, kui vajutate OK/MENU ja valite SettingsVoice control settingsCommand listGlobal commands, Phone commands, Media commands, Radio commands ja Navigation commands*.

Iga käsu juures olev abitekst annab teada, kas käsku saab kasutada kõigis allikates või ainult ühes allikas.


Kas sellest oli abi?