Kiirusehoidik

Püsikiiruse hoidja* - kiirused

Uuendatud 7/23/2018

Püsikiiruse hoidja (CC – Cruise Control) aitab juhil hoida ühtlast sõidukiirust.

Talletatud kiirust on võimalik aktiveerida, seadistada või muuta.

Kiiruse aktiveermine ja seadistamine

Rooliratta juhtnupud ja ekraan ilma kiirusepiirajata Volvo esindusel on ajakohastatud andmed iga turunduspiirkonna kohta. autodel.

Rooliratta juhtnupud ja ekraan ilma kiirusepiirajata

Volvo esindusel on ajakohastatud andmed iga turunduspiirkonna kohta.

autodel.

Rooliratta juhtnupud ja ekraan koos kiirusepiirajaga turustatud autodel.

Rooliratta juhtnupud ja ekraan koos kiirusepiirajaga

Volvo esindusel on ajakohastatud andmed iga turunduspiirkonna kohta.

turustatud autodel.

Püsikiirusehoidja sisselülitamine:

  • Vajutage roolinuppu CRUISE (ilma kiiruspiirajata) või (koos kiiruspiirajaga).
> Kiirushoidiku sümbol (6) näidikuplokil süttib - kiirushoidik on ooterežiimis.

Püsikiirusehoidja rakendamiseks:

  • Vajutage soovikohaseks seadistataval kiirusel sõites roolinupule või .
> Kehtiv kiirus salvestatakse mällu ja näidikuploki märgistus (5) süttib valitud kiiruse saavutamisel ning sümbol (6) muutub HALLIST VALGEKS - auto sõidab salvestatud kiirusel.

Märkus

Kiirustel alla 30 km/h ei saa kiirushoidikut sisse lülitada.

Salvestatud kiiruse muutmine

Salvestatud kiirust saab muuta nupuga või .

  • Lühikesed vajutused muudavad kiirust +/- 5 km/h sammuna.

või

  • Hoidke nuppu all ja vabastage see soovikohase sõidukiiruse juures.

Kiiruse lisamisel gaasipedaali allavajutamisega enne nupu / vajutamist salvestatakse auto kiirus nupu vajutamise hetkel. Viimane nupuvajutus talletatakse mällu.

Sõidukiiruse ajutine suurendamine näiteks möödasõiduks ei mõjuta püsikiirushoidiku seadeid – viimati salvestatud sõidukiirus taastub, kui gaasipedaal vabastatakse.

Märkus

Kui mõnda kiirushoidiku nuppu hoitakse all mitu minutit, siis see blokeerub ja lülitub välja. Kiirushoidiku uuesti aktiveerimiseks tuleb auto peatada ja mootor uuesti käivitada.


Kas sellest oli abi?