Kiirusehoidik

Püsikiiruse hoidja* ajutine väljalülitamine ja ooterežiimis olek

Uuendatud 7/23/2018

Püsikiiruse hoidja (CC – Cruise Control) aitab juhil hoida ühtlast sõidukiirust.

Funktsiooni on võimalik ajutiselt välja lülitada ja seada ooterežiimi.

Ajutine väljalülitamine – ooterežiim

Rooliratta juhtnupud ja ekraan ilma kiirusepiirajata Volvo esindusel on ajakohastatud andmed iga turunduspiirkonna kohta. autodel.

Rooliratta juhtnupud ja ekraan ilma kiirusepiirajata

Volvo esindusel on ajakohastatud andmed iga turunduspiirkonna kohta.

autodel.

Rooliratta juhtnupud ja ekraan koos kiirusepiirajaga turustatud autodel.

Rooliratta juhtnupud ja ekraan koos kiirusepiirajaga

Volvo esindusel on ajakohastatud andmed iga turunduspiirkonna kohta.

turustatud autodel.

Püsikiirusehoidja ajutine väljalülitamine ja selle lülitamine ooterežiimi:

  • Vajutage .
> Näidikuploki märgistus (5) ja sümbol (6) muutuvad VALGEST HALLIKS - kiirusehoidik on ajutiselt välja lülitatud.

Ooterežiim juhi vahelesegamise tõttu

Püsikiirusehoidja lülitatakse ajutiselt välja ja see läheb automaatselt ooterežiimi järgmistel juhtudel:

  • juht vajutab pidurit
  • siduripedaal on alla vajutatud
  • käigukang/valits liigutatakse asendisse N
  • juht kasutab salvestatud kiirusest suuremat kiirust rohkem kui 1 minuti vältel.

Juht peab siis ise kiirust reguleerima.

Sõidukiiruse ajutine suurendamine näiteks möödasõiduks ei mõjuta püsikiirushoidiku seadeid – viimati salvestatud sõidukiirus taastub, kui gaasipedaal vabastatakse.

Automaatne ooterežiim

Püsikiirushoidik lülitatakse ooterežiimile, kui:

  • rattad kaotavad veojõu
  • pöörete arv on liiga madal/kõrge
  • kiirus langeb alla u 30 km/h.

Juht peab siis ise kiirust reguleerima.


Kas sellest oli abi?