Pidurid

Seisupidur

Uuendatud 7/23/2018

Seisupidur hoiab sõidukit paigal juhul, kui juhiiste on tühi, lukustades/blokeerides selleks mehaaniliselt kaks ratast.

Hoiatus

Rakendage kallakul parkimisel alati seisupidur - käigu sissejätmisest või automaatkäigukasti korral P sissejätmisest alati auto paigalhoidmiseks ei piisa.

Näidikupaneeli ohusümbol.

Näidikupaneeli ohusümbol.

Seisupiduri rakendamine

Vajutada jalgpidur kindlalt alla.

Tõmmake tugevalt hooba.

Näidikupaneeli ohusümbol põleb.

Märkus

– näidikupaneeli hoiatussümbol põleb sõltumata sellest, kas seisupidur on vähesel määral või täielikult rakendatud.

Vabastada jalgpidur ja veenduda, et auto ei liigu.

Juhul kui sõiduk veereb, tuleb seisupiduri hoob tugevamalt peale tõmmata.

  • Sõiduki parkimisel jätke alati 1st käik (manuaalse käigukasti korral) sisse või suunake käiguhoob asendisse P (automaatkäigukasti korral).

Parkimine tõusul

Kui auto on pargitud esiotsaga ülesmäge:

  • Keerata rattad äärekivist eemale.

Auto parkimisel esiotsaga allamäge:

  • Keerata rattad äärekivi poole.

Seisupiduri vabastamine

Vajutada jalgpidur kindlalt alla.

Tõmmake pidurihooba pisut ülespoole, vajutage hoova nupule, suunake hoob alla ja vabastage nupp.

Näidikupaneeli ohusümbol kustub.

Juhul kui juht unustab seisupiduri vabastada, kostub lisaks süttivale hoiatuse märgutulele sõiduki kiiruse ületamisel 10 km/h ka pulseeriv helisignaal, mis on saadetud vastavasisulisest teatest näidikuplokil sõiduki juhi teavitamiseks seisupiduri vabastamise vajadusest.


Kas sellest oli abi?