Tutvuge oma juhendiga

V40 Cross Country
2015 Late

Alarm

7 Tulemused

Alarm

Signalisatsioon on seade, mis kaitseb sõidukit näiteks sissemurdmiskatse vastu.

Signalisatsioon - Kaugjuhtimispult-võti ei tööta

Kui alarmi ei saa kaugjuhtimispuldi abil desaktiveerida näiteks puldi patarei tühjenemise tõttu, saab auto luku avada, auto valve alt vabastada ja mootori käivitada järgmiselt.

Signalisatsioon - automaatne valve alla lülitumine

Kui unustate sõiduki valve alla lülitada, teeb seda automaatne valve alla lülitamise funktsioon.

Signalisatsioon - automaatne valve alla lülitumine

Teatud riikides aktiveeritakse alarm teatud viivituse järel, kui juhi uks avatakse ning suletakse, kuid autot ei lukustatud.

Alarmisignaalid

Alarmi käivitumisel kõlab helisignaal ja kõik suunatuled hakkavad vilkuma.

Vähendatud alarmitase

Piiratud rikkerežiim võimaldab liikumis- ja kaldeandurite funktsioonide ajutist blokeerimist.