Alarm

Signalisatsioon - Kaugjuhtimispult-võti ei tööta

Uuendatud 7/23/2018

Kui alarmi ei saa kaugjuhtimispuldi abil desaktiveerida näiteks puldi patarei tühjenemise tõttu, saab auto luku avada, auto valve alt vabastada ja mootori käivitada järgmiselt.

Keerake vasakpoolse esiukse lukk eemaldatava puldivõtme abil lahti.

Alarm käivitub, suunatuled hakkavad vilkuma ja kostab sireen.

Asetage kaugjuhtimispult süütelukku.

Alarm on desaktiveeritud.


Kas sellest oli abi?