Alarm

Vähendatud alarmitase

Uuendatud 7/23/2018

Piiratud rikkerežiim võimaldab liikumis- ja kaldeandurite funktsioonide ajutist blokeerimist.

Vältimaks alarmi soovimatut vallandumist – nt kui lukustatud autos on koer või auto transportimisel vagunis või praamil – lülitage liikumis- ja kaldeandurid ajutiselt välja.

Toimingud on samad, mis sundlukustuse ajutise isoleerimise puhul, vt Sundlukustus.


Kas sellest oli abi?