Juhtnupud - valgusvihk/valgustus

Active Xenon esituled*

Uuendatud 7/23/2018

Active Xenon esituled on väljatöötatud parima võimaliku valgusvoo pakkumiseks kurvides ja ristmikel, mis suurendab liiklusohutust.

Aktiivsed ksenoonesituled ABL

Tulede valgusvihu välja- (vasak) ja sisselülitatud (parem) funktsiooniga.

Tulede valgusvihu välja- (vasak) ja sisselülitatud (parem) funktsiooniga.

Kui auto on varustatud aktiivsete Xenon-esituledega (Active Bending LightsABL), järgivad sõidutuled rooliratta liikumist, tagades pööretel ja ristmikel parima võimaliku valgustatuse ja suurema ohutuse.

Funktsioon lülitub auto käivitamisel automaatselt sisse (välja arvatud juhul, kui see pole menüüsüsteemist välja lülitatud MY CAR, vt MY CAR). Funktsiooni tõrke korral süttib näidikupaneelil sümbol ning samal ajal kuvatakse infoekraanil selgitavat teksti ja hiljem valgustatud sümbolit.

Tähis

Teade

Spetsifikatsioon

Esitulesüsteemi tõrge Vajalik hooldus

Süsteem on vabastatud. Kui teade püsib, pöördu teenindusse. Volvo soovitab pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

Funktsiooni saab kasutada ainult hämaras või pimedas sõitva autoga.

FunktsiooniAktiveeritakse tehasest tarnimisel. saab välja ja sisse lülitada menüüsüsteemis MY CAR, vt MY CAR.


Kas sellest oli abi?