Näidikud ja reguleerimisnupud

Kompass

Uuendatud 7/23/2018

Tahavaatepeeglil on integreeritud ekraan, mis näitab ilmakaart, kuhu sõiduki esiosa on suunatud.

Kasutamine

Kompassiga tahavaatepeegel.

Kompassiga tahavaatepeegel.

Tahavaatepeegli ülemises paremas servas on integreeritud ekraan, kus näidatakse, millise ilmakaare poole on suunatud auto esiosa. Vastavalt auto esiosa suunale kuvatakse kaheksat erinevat suunda ingliskeelsete lühenditena: N (põhi), NE (kirre), E (ida), SE (kagu), S (lõuna), SW (edel), W (lääs) ja NW (loe).

Kompassi* funktsioon aktiveeritakse automaatselt mootori käivitamisel või süüte keeramisel asendisse II, vt Süüteasendid - funktsioonid erinevates olekutes. Kompassi funktsiooni välja-/sisselülitamine – vajutage tagaserval olevat nuppu, kasutades selleks näiteks kirjaklambrit.

Kompass on välja lülitatud, kui klaasisoojendus on aktiveeritud. Tuuleklaasi elektrisoojenduse väljalülitamisel muutub kompassi taas funktsionaalseks.

Kalibreerimine

          

Maa on jagatud 15 magnetvööndiks. Kompass on seadistatud geograafilise piirkonna järgi, kuhu auto tarniti. Kompass tuleks kalibreerida, kui auto viiakse üle mitme magnettsooni. Toimige järgnevalt:

Jäta auto seisma sellises lahtise ja avara maastikuga kohas, kus puuduvad terasrajatised ja kõrgepingeliinid.

Käivitage auto.

Märkus

Parimaks kalibreerimiseks lülitage kõik elektriseadmed (kliimaseadmesüsteem, klaasipuhastid jne) välja ja veenduge, et kõik uksed on suletud.

Hoia tahavaatepeegli alumises servas olevat nuppu umbes 3 sekundit all. Kuvatakse praeguse magnettsooni number.

Magnetvööndid.

Magnetvööndid.

Vajuta nuppu korduvalt, kuni kuvatakse vajalik magnetsoon (1–15). Vaata kompassi magnettsoonide kaarti.

Oodake, kuni ekraanil kuvatakse uuesti sümbol C, või hoidke tahavaatepeegli all olevat nuppu ligikaudu 6 sekundit all (kasutage nt kirjaklambrit), kuni ilmub sümbol C.

Sõida aeglaselt ringikujuliselt (kiirus ei tohi olla suurem kui 10 km/h), kuni näidikul kuvatakse kompassi suund, mis näitab, et kalibreerimine on lõppenud. Seejärel sõida veel 2 ringi, et viia läbi täppiskalibreerimine.

Korda vajadusel ülaltoodud protseduuri.


Kas sellest oli abi?