Näidikuplokk

Analoog-näidikupaneel – ülevaade

Uuendatud 7/23/2018

Näidikuploki infoekraanil kuvatakse teave ning teated mõningate auto funktsioonide kohta.

Infoekraan

Infoekraan, analoog-näidikuplokk.

Infoekraan, analoog-näidikuplokk.

Ekraani kasutavate funktsioonide all kuvatakse täpsemad kirjeldused.

Mõõdikud ja märgutuled

Kütusemõõdik. Näidu langedes vaid ühe valge märgiseni

Kui ekraaniteade Kütusevaru paagis: hakkab näitama ----, muutub märk punaseks.

süttib madalast kütusetasemest kütusepaagis teavitav kollane märgutuli. Vt. ka Pardaarvuti - täiendav teave ja Kütuse tankimine.
Eco meter Mõõdik näitab kui ökonoomselt autoga sõidetakse. Mida kõrgem näit, seda ökonoomsem auto on.
Spidomeeter
Tahhomeeter. See mõõdik näitab mootori töökiirust tuhandetes pööretes minutis (rpm).
Käiguvahetuse näidik

Manuaalkäigukast.

/ Käigu asendi näidik

Automaatkäigukast.

. Vt. ka Käiguvahetuse näidik, Automaatkäigukast - Geartronic või Automaatkäigukast - Powershift.

Märgu- ja hoiatussümbolid

Näidikud ja hoiatussümbolid, analoog-näidikuplokk.

Näidikud ja hoiatussümbolid, analoog-näidikuplokk.

Märgutuled
Märgu- ja hoiatussümbolid
Ohusümbolid

Kõigil mootoritel pole süsteemi õlirõhu langusest hoiatamiseks. Sellistes autodes ei kasutata madala õlirõhu sümbolit. Madalast õlirõhust teavitatakse ekraanil. Lisateavet vt Mootoriõli – üldine teave.

Talitluse kontroll

Kõik märguande- ja hoiatustähised (v.a infonäidiku keskosas olevad tähised) süttivad, kui võti on asendis II või kui mootor käivitatakse. Mootori käivitamisel peavad kustuma kõik sümbolid, välja arvatud seisupiduri sümbol, mis kustub siis, kui pidur vabastatakse.

Kui mootor ei käivitu või kui talitluse kontroll viiakse läbi võtme asendis II, kustuvad mõne sekundi jooksul kõik tähised peale auto heitmesüsteemi rikke tähise ja madala õlirõhu tähise.


Kas sellest oli abi?