Näidikuplokk

Ökonoomsed juhtimisvõtted & Võimsusjaotus*

Uuendatud 7/23/2018

Eco guide ja Power guide on kaks näidikuploki funktsiooni, mis võimaldab juhil valida kõige säästlikumad juhtimisvõtted.

Auto salvestab ka läbitud teekondade statistika, mida saab vaadata tulpdiagrammi kujul; vt Pardaarvuti - teekonna statistika.

Eco guide

Seade näitab seda, kui ökonoomselt sõidukit on juhitud.

Selle funktsiooni avamiseks valige teema "Eco"; vt. Digitaalne näidikuplokk – ülevaade.

Vahetu väärtus
Keskmine väärtus

Vahetu väärtus

Siin kuvatakse vahetut väärtus - mida suurem väärtus, seda parem.

Vahetu väärtus arvutatakse kiiruse, mootori pöörete, kasutatava mootori võimsuse ja piduripedaali kasutamise põhjal.

Siivutame kasutada optimaalset kiirust (50-80 km/h) ja mootori madalaid pöördeid. Kiirendamisel ja pidurdamisel osutid langevad.

Väga madalad vahetud väärtused süttivad mõõdiku punases alas (väikese viivitusega), mis tähendab halba sõiduökonoomsust ja mida tuleks seetõttu vältida.

Keskmine väärtus

Keskmine väärtus järgib aeglaselt vahetut väärtust ja kirjeldab, kuidas autoga on hiljuti sõidetud. Mida kõrgemal on osutid skaalal, seda parema ökonoomsuse on juht saavutanud.

Power guide

See näidik näitab suhet, kui palju mootori võimsust (Power) kasutatakse ja kui palju võimsust on saadaval.

Selle funktsiooni avamiseks valige teema "Performance"; vt Digitaalne näidikuplokk – ülevaade.

Saadaolev mootori võimsus
Kasutatav mootori võimsus

Saadaolev mootori võimsus

Väiksem, ülemine osuti näitab saadaolevat mootori võimsustVõimsus sõltub mootori pöörete arvust.. Mida suurem on skaalal näit, seda rohkem võimsust on saadaval hetkel valitud käiguga.

Kasutatav mootori võimsus

Suurem, madalam osuti näitab kasutatavat mootori võimsustVõimsus sõltub mootori pöörete arvust.. Mida suurem on skaalal näit, seda rohkem võimsust mootorist võetakse.

Kahe osuti suur erinevus osutab suurele võimsusevarule.


Kas sellest oli abi?