Ratta vahetus

Ratta vahetamine - ratta eemaldamine

Uuendatud 7/23/2018

Sõiduki rattaid on võimalik vahetada, nt. talverataste/talverehvide paigaldamiseks.

Kui vahetate ratast elava liiklusega kohas, asetage teele ohukolmnurk. Auto ja tungraud* peavad paiknema kindlal horisontaalsel pinnal.

Rakendage seisupidur ja lülitage sisse tagurduskäik, automaakäigukasti korral valige asend P.

Hoiatus

Veenduge, et tungraud ei ole vigastatud, et keermed on põhjalikult määritud ning et see ei ole määrdunud.

Märkus

Volvo soovitab kasutada ainult selle* automudeli juurde kuuluvat tungrauda. Automudelid on kirjas tungraua andmesildil.

Sildil on kirjas ka tungraua maksimaalne koormatavus ettenähtud tõstekõrguse puhul.

Võtke välja paigaldatav ratas (suverehv, talverehv või varuratas) ning töövahendid. Varuratta paigaldamisel võtke selle talletuskohast kindad ja plastikkott purunenud ratta jaoks.

Asetage vastu maad jäävate rataste ette tõkiskingad. Kasutage näiteks raskeid puitklotse või suuri kive.

Terasvelgedega autodel on eemaldatavad ilukilbid. Ratta täiskilpide korral kangutage lahti ja eemaldage need tööriista abil. Rattakilpe võib ära tõmmata ka käsitsi.

Kruvige puksiiraas rattavõtme* abil lõpuni paika nii, nagu on näidatud joonisel.

Rattavõti ja puksiiraas.

Rattavõti ja puksiiraas.

Oluline

Pukseerimisaas tuleb keerata kõikidele ratta mutrivõtme keermetele.

Eemaldage rattapoltide plastkorgid vastava tööriistaga.

Lõdvendage rattapoldid ½-1 pöörde võrra neid rattavõtmega vastupäeva keerates.

Hoiatus

Ära kunagi pane midagi maa ja tungraua vahele või siis tungraua ja auto tõstekoha vahele.

Auto mõlemal küljel on kaks tungraua kinnituskohta.

Oluline

Maapind tungraua all peab olema kindel, tasane ja horisontaalne.

Keerake tungrauda üles nii, et autokere vastav äärik satuks tungraua otsal olevasse õnarusse.

Tõstke autot nii, et ratas tuleb maapinnast lahti. Eemalda rattamutrid ja tõsta ratas ära.

Hoiatus

Ärge minge auto alla, kui see on tungrauaga üles tõstetud.

Kaassõitjad peavad tungrauaga ülestõstetavast autost väljuma. Kui peate ratast liikluskeskkonnas vahetama, peavad kaasreisijad ohutus kohas viibima.

Märkus

Auto tavaline tungraud on ette nähtud ainult aeg-ajalt lühiajaliseks kasutamiseks, näiteks purunenud rehvi vahetamisel, suve- ja talverehvide vahetamisel jms. Auto tõstmiseks tungrauaga võib kasutada ainult konkreetsele mudelile mõeldud tungrauda. Kui autot tuleb sagedamini tungrauaga tõsta või kauemaks kui vaid rehvi vahetamiseks, on soovitatav kasutada töökoja tungrauda. Sel juhul järgige seadmega kaasas olevaid juhiseid.


Kas sellest oli abi?