Aku

Aku - sümbolid

Uuendatud 7/23/2018

Ka akul võib näha teavet ja hoiatussümboleid.

Akudel olevad sümbolid

Kasutage kaitseprille.

Täpsemat teavet saab auto kasutusjuhendist.

Hoidke akut lastele kättesaamatult.

Aku sisaldab söövitavat hapet.

Vätige sädemeid ja lahtist tuld.

Plahvatusoht.

Tuleb anda jäätmete taaskasutusse.

Märkus

Tühjenenud patarei tuleb ringlusse anda keskkonnasõbralikult, sest see sisaldab pliid.


Kas sellest oli abi?