Järelkäruga sõitmine

Eemaldatav pukseerimiskonks* – kinnitamine/eemaldamine

Uuendatud 7/23/2018

Eemaldatava pukseerimiskonksu kinnitamine/eemaldamine toimub järgmisel moel:

Kinnitamine

Eemaldage kaitsekate, vajutades haagi sisse ja tõmmates katte otse tagasi .

Kontrollige, kas mehhanism on lukust vabastatud, keerates võtit päripäeva.

Näidikuaken peab olema punane.

Pane haakeseadis kohale ja lükka sisse, kuni kostub klõpsatus.

Näidikuaken peab olema roheline.

Keerake võti vastupäeva lukustatud asendisse. Võtke võti lukust välja.

Kontrolli, kas haakeseadis on kindlalt paigas, tõmmates seda üles, alla ja tagasi.

Hoiatus

Kui haakekonks ei ole korralikult paigaldatud, tuleb haakekonks eemaldada ja vastavalt juhistele uuesti paigaldada.

Oluline

Määrige ainult haakekonksu kuuli, ülejäänud osa peab jääma puhtaks ja kuivaks.

Turvakaabel.

Hoiatus

Kinnitage haagise ohutuskaabel kindlasti ettenähtud toendisse.

Eemaldatava haakekonksu eemaldamine

Pange võti sisse ja keerake see päripäeva avatud asendisse.

Vajutage lukustusratas sisse ja keerake vastupäeva , kuni kostab klõpsatus.

Keera lukustusnupp täiesti alla, kuni see seisma jääb. Hoia selles asendis, samaaegselt kuuliosa taha ja üles tõmmates.

Hoiatus

Kinnitage autos hoitav eemaldatav haakekonks ohutult, vt Eemaldatav pukseerimiskonks – hoiustamine.

Lükake kaitsekatet niikaua, kuni see tihedalt kinni klõpsatab.


Kas sellest oli abi?